Företag på landet har trumfkort för kompetensförsörjning

SME i landsbygden drabbas så hård av kompetensbrist att de kan begränsas i sin tillväxt. Fast de egentligen har en trumfkort i när det gäller kompetensförsörjning: Det är många som vill flytta dit. Tyvärr blir man lätt hemmablind. Man glömmer bort att man lever och jobbar på en ort som många andra längtar till.

Magdalena Pfaffl inför webinariet om kompetensförsörjning till företag på landet

I juni höll jag en föreläsning för EMC om just det: Varför människor välja att flytta. Jag pratade även om hur man kan få upp ögonen för den egna orten och förstår dess dragkraft.

Det blev lite teori om migration: Det är alltid är en samverkan mellan faktorer som dra en till en ny plats och de man inte är nöjd med där man bor nu. För att förstå motivationerna som driver en flytt måste man har koll på bägge. Samtidigt förändras också migrationsmönster under livet. Det är andra faktorer som påverka vart man bor som 20-åring än som 35-årig småbarnsförälder eller 50-årig empty nester.

Men mest ville jag inspirera och peppa för att få upp ögonen för den härliga miljön man leva och verka in när man bor på landet. Det är nämligen en miljö som många längtar till och det är klart att du ska använda dig av det för att säkra kompetensförsörjning på landet! Fast det är lätt att bli hemmablind så det kan behövas lite smarta frågor för att komma igång med arbetet.

Blev du nyfiken? Föreläsningen har spelats in och finns att lyssna till i EMCs webinarbibliotek. Kolla gärna in även de erbjudande för hjälp och stöd som finns via mitt företag, Ares Habitats.

Svensk glesbygd visar vägen till marsbosättning

Redan inom detta decennium kan nybyggare vara framme vid planeten Mars enligt amerikansk entreprenör Elon Musk. Forskning om svensk glesbygd visar vägen mot en hållbar bosättning. Forskaren Dr Magdalena Pfaffl är övertygat: det är mindre orter som är framtiden.

”Avlägsna byar”, förklarar forskare och entreprenör Dr Magdalena Pfaffl, ”har ett helt felaktigt rykte att vara utdöende och bakåtriktat.” Det är snarare tvärtom: När storstan missar alt mer av sin dragningskraft blir glesbygdens tillgångar allt aktuellare.

Det är inte enbart här på jorden glesbygden är en framtidsmodell. Magdalena har undersökt möjligheten att bygga mindre orter på planeten Mars. ”Det är mycket prat om Mars City”, skildrar henne, ”men det är inte staden som kommer att avgöra marsbosättningen – jag kan faktiskt undra ifall staden även behövs.” I stället tycker Magdalena att Mars kommer att bosättas genom många mindre bosättningar.

Glesbygdsbor är mycket innovativa. Det är mångfalden som möjliggör detta.

”Det kommer att finnas forskningsstationer och hembygdsgårdar och såklart gruvbrytningsbyar.” spår Magdalena. Just mångfalden är det som särskiljer glesbygden hon undersökt från andra bosättningsformar. Medan samhällen inom en region i landsbygden kan vara likadana präglas glesbygden av stora skillnader mellan samhällen. Det är deras historik som avgör: En by som grundades av militären är ofta även idag mer centraliserad än grannbygden som startades upp av nybyggare, en grupp som idag troligen skulle kallas för entreprenörer. ”Det är denna mångfald”, tycker Magdalena till, ”som gör glesbygden så fantastiskt” – och det är just mångfalden som vi kommer att se på Mars.

I hennes forskning har Varbergsbon hittat stor innovativ potential i de glesbygden hon undersökt. ”Det beror på ett fenomen som kallas för heterotopia utvecklar Magdalena. När en ort är avskild från omgivningen – till exempel genom avstånd – är invånaren fria att utveckla ett samhälle efter deras åtrå. Och i denna process, som i forskningen kallas för utopics eller strävandet efter Utopia, uppstår det åtskilliga nya idéer och uppfinningar.

Att kunna skaffa eget och leva på egna villkor, det är därför folk flyttar till glesbygden och det är också därför folk kommer att söka sig till nybyggarområden bortifrån jorden.

Problemet är dock enligt Magdalena att man inte är vån med att starta nya småorter och att dessutom studier i förberedelse till Marsbosättningen har fokuserat på mycket små forskningsstationer eller alternativ på futuristiska designstudier till storstäder. Med tanke på att mänskligheten kan vara framme redan detta decennium är det bråttom att göra upp plan för marsiansk glesbygd. Och här är det mycket Sverige kan bidra med.

Men tror hon verkligen att amerikanskt raketbolag SpaceX kan hålla den täta tidsplanen? ”Ja, det gör jag faktiskt. Elon Musk må ha fel med ett uppskyttningsfönster eller två men det han sa han ska åstadkomma, det gör han vanligtvis också till slut. Och Starships utveckling har varit otrolig snabbt hittills.”

Ladda ner doktorsavhandlingen

Min doktorsavhandling med titeln ”Remote villages as heterotopias and places of utopics: analogue case studies in Sweden and Israel in preparation for future Mars settlement.” finns nu offentligt tillgängligt och går att ladda ner från James Cook University’s Thesis Repository >> här <<<.