Dr. Magdalena Pfaffl, PhD

Dr. Magdalena Pfaffl har doktorerat om glesbygdens innovativa potential och dess lärdomar för framtida bosättningar på planeten Mars. Hon är grundare till bolaget Ares Habitats AB och jobbar med att utveckla heterotopia.se en databas på svensk glesbygd.

Doktorsavhandlingen på James Cook University i Australien publicerades 2019 med titeln Remote Villages as Heterotopias and Places of Utopics. Analogue Case Studies in Sweden and Israel in Preparation for Future Mars Settlement

Dr Magdalena Pfaffl

Magdalenas forskning är banbrytande både vad gäller glesbygdens situationen och förberedelser för bosättning på planeten Mars. Hittills har det mest fokuserats på de problem glesbygden utsätts för men genom att forska mot Mars vände Magdalena på tänkesättet och undersökte istället de anpassningsstrategier som redan fanns hos avlägsna byar.

Magdalena har en bakgrund som gruvingenjör och har jobbat många år som projekt- och produktionsledare inom gruv- och byggbranschen. Under åren som gruvingenjör har Magdalena bott i australiensiska Outback. Det var där, i den röda öknen med sin multinationella gruvbygd, det livslänga rymd-intresset började fokusera på bosättningarna på Mars.

Det började med ett universitetsprojekt som handlade om att konstruera en tunnel-robot för att gräva bosättningar in i den marsianska regoliten. Sedan kom det allt mer frågor som det inte fanns svar på ännu och till slut blev det en doktorsavhandling om glesbygdens innovationskraft.

Magdalena är uppväxt i Österrike och har bott i Israel, Tyskland och Australien. Idag bor hon med sambo, småbarn och katt i en småstad på den svenska västkusten. Hon är Arctic Frontiers Emerging Leaders Alumni och medlem i the Warp Institutes redaktion.

Magdalena har föreläst om sin forskning bl. a. på Universitet Wien och Imperial College London samt har intervjuats i TV och tidningar. Idag främjar hon människor och företag i och omkring heterotopiska byar genom sitt företag Ares Habitats, samt bygger Sveriges första databas på mindre byar på Heterotopia.se

kontakt